Dorpsbelangen

Een activiteit van Vrienden van Zuidlaren

Aanspreekpunt: Pieter van Bergen

Dit platform biedt alle Zuidlaarders de mogelijkheid iets te vinden van de ontwikkelingen in Zuidlaren. Dorpsbelangen neemt geen standpunt in over een onderwerp maar laat zien wat de inwoners vinden van bestaande situaties en de ontwikkelingen binnen Zuidlaren.

Wij zijn benieuwd naar jullie mening en visie op de dorpsbelangen. Onderwerpen als de inrichting van het centrum van Zuidlaren, invulling van het PBH terrein, winkels en woningbouw en de verkeersveiligheid houden vele Zuidlaarders bezig. Dorpsbelangen is, naast de bestaande politieke vertegenwoordiging, ook een spreekbuis naar de gemeente en andere partijen. We werken hierin samen met de Klankbordgroep, VOZ en diverse politieke partijen.

Datum evenement: n.v.t.
Officieel communicatiekanaal naar buiten toe: n.v.t.
Forum: Link naar het forum
Contact met de organisatie: Pieter van Bergen (0611018735)