Over Vrienden van Zuidlaren

Visie

Vrienden van Zuidlaren is opgericht met het visioen dat we in de nabije toekomst leven in een bruisend Zuidlaren waar inwoners, ondernemers en (belangen)verenigingen elkaar goed kennen en intensief samenwerken. Regelmatig worden voor jong en oud aansprekende activiteiten georganiseerd. Leuk voor de inwoners, ook van omliggende dorpen en de vele toeristen die ’s zomers van Zuidlaren genieten. Natuurlijk organiseren de ondernemers dit niet alleen en vinden veel inwoners het vanzelfsprekend dat ze mee doen. Vrienden van Zuidlaren is hierin de herkenbare en verbindende schakel tussen alle partijen.

Missie

Vrienden van Zuidlaren is het platform waar inwoners van Zuidlaren en omstreken initiatieven kunnen ontwikkelen en samen organiseren. Ons doel is via het platform zichtbaar te maken wat wij als Zuidlaarders allemaal bedenken, organiseren en beleven. En daarmee de leefbaarheid, creativiteit, kunst, cultuur en gezelligheid in Zuidlaren te vergroten. In de toekomst is Vrienden van Zuidlaren hèt begrip dat geassocieerd wordt met samen (nieuwe) activiteiten ontwikkelen en organiseren. Een communicatieplatform en marketinginstrument om Zuidlaren beter ‘op de kaart te zetten’. Verbindend door zo veel mogelijk onder één noemer te organiseren: Vrienden van Zuidlaren. Maar wel met behoud van ieders eigen identiteit. Via de rechtspersoon Stichting Vrienden van Zuidlaren kunnen aanvragen voor vergunningen en sponsoring worden gedaan. Hierdoor kunnen we initiatiefnemers, die geen rechtspersoon zijn en een eenmalige actie willen organiseren, faciliteren bij hun initiatief. Bovendien is iedereen die opereert onder de Stichting Vrienden van Zuidlaren verzekerd bij evenementen.

Strategie

Vrienden van Zuidlaren zoekt actief de samenwerking tussen bestaande en nieuwe initiatieven. Denk aan verenigingen, stichtingen, ondernemers en individuen. We zoeken altijd naar win-win situaties voor alle partijen. We roepen alle Vrienden op om via het Forum, info@vriendenvanzuidlaren.nl, Facebook en alle andere kanalen te (re)ageren. Daarnaast verzamelen we via brainstormsessies over belangrijke onderwerpen elkaars ideeën en mening. In maart 2018 presenteren we het jaarplan 2018-2020. Deze plannen geven weer wat Vrienden willen bereiken en belangrijk vinden in Zuidlaren. Vrienden van Zuidlaren dat zijn we samen!

Organisatie Vrienden van Zuidlaren

Hoe ziet de organisatie van Vrienden van Zuidlaren er uit?  Het hart van Vrienden van Zuidlaren wordt gevormd door de verschillende actieve werkgroepen. Zie: activiteiten. Daarnaast houdt de werkgroep Marketing en Communicatie zich bezig met de website, de pers, communicatie tussen de Vrienden en de huisstijl van Vrienden van Zuidlaren. Deze werkgroep bestaat uit Lennart Koster, Bastiaan Hollander, Anita Meisner en Pieter van Bergen. Het bestuur van Stichting Vrienden van Zuidlaren bestaat uit: vacature (voorzitter); Pieter van Bergen (secretaris); Ron Niemeijer (penningmeester), Anita Meisner (algemeen bestuurslid) en Ribca Hulst (algemeen bestuurslid). We zoeken een voorzitter en nog een algemeen bestuurslid.

Donateurs

Zonder donateurs hebben wij als stichting zonder winstoogmerk geen bestaansrecht. Wij kunnen jouw donatie goed gebruiken. Je kunt op bankrekening NL71 RABO 0321 8322 84 elk gewenst bedrag overmaken t.n.v. Stichting Vrienden van Zuidlaren, KvK 69348820. Donateurs ontvangen als dank het klassieke en authentieke witte paardje, symbool van Zuidlaren, als sleutelhanger of paardje voor aan de gevel. Kijk bij Donaties op de site.

Sponsoren

Notariaat Zuidlaren Accountantskantoor Hut Baskwadraat Walli Lentis Van Bergen Organisatieadvies

Partners en opdrachtgevers

Verenigd Ondernemend Zuidlaren (VOZ) Lentis Baskwadraat Walli Van Bergen Organisatieadvies